Description

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น รุ่นล่าสุด Epson SureColor SC-F6430​

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น F6430

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น รุ่นล่าสุด จาก Epson SureColor SC-F6430 ที่พัฒนา มาจาก รุ่น F6330 เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการพิมพ์ งานของคุณ ให้โดดเด่น ยิ่งกว่าใคร ด้วย นวัตกรรมใหม่ๆ ที่อัพเกรด มาให้ใช้งานง่าย ขึ้นและมีความแม่นยำ ที่สูง มากกว่าเดิม

น้ำหมึกแบบใหม่ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น F6430

บรรจุหมึกแบบใหม่

ด้วยระบบ บรรจุหมึก รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยป้องกัน ปัญหาฝุ่นละออง ที่สามารถ เข้าไปปะปน ในน้ำหมึกได้

หน้าจอ LCD แบบใหม่

พร้อมกับ หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว

หัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุด เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น F6430

หัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุด

การพัฒนาเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นรุ่น F6430 นี้ มาพร้อมกับ การอัพเกรด หัวพิมพ์ รุ่นล่าสุด Micro TFP ขนาด 1.3 นิ้วช่วย ให้พิมพ์ งานเร็ว ขึ้นถึง 2 เท่า


ปัญหาที่พบบ่อย

การเบี้ยวหรือเลื่อนของกระดาษของ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

หากกระดาษ ไม่ได้รับการจัดวาง อย่างถูกต้อง, การพิมพ์ อาจจะเบี้ยว หรือเลื่อน. แน่ใจว่าได้ทำการ ตั้งค่า เครื่องพิมพ์ อย่างถูกต้อง และ วางกระดาษให้แน่น

การพิมพ์ไม่คมชัด

อาจเกิด จากความละเอียด ของรูปภาพ ที่ต่ำเกินไป หรือ หมึกไม่พอ. ตรวจสอบ ความละเอียด ของรูปภาพ และ ระดับของหมึก ในเครื่องพิมพ์

สีไม่ตรงตามที่ต้องการ

อาจเกิดจากการตั้งค่าสี ที่ไม่ถูกต้อง ในซอฟต์แวร์ ออกแบบ หรือ การแปลงสี ระหว่างโหมดสี CMYK และ RGB. ควรตรวจสอบ การตั้งค่าสี และทดสอบพิมพ์ เพื่อตรวจสอบ

การทำงานของเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น ล่าช้า

อาจเกิดจาก ข้อมูลที่ใหญ่เกินไป , การตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ที่ไม่เหมาะสม, หรือปัญหาทางฮาร์ดแวร์. ลดขนาด ข้อมูล และ ตรวจสอบ การตั้งค่า เครื่องพิมพ์

การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ

อาจเกิดจากหมึก ที่มี สิ่งสกปรก, หัวพิมพ์ที่ไม่สะอาด หรือกระดาษ ที่ไม่เหมาะสม. ทำความสะอาด หัวพิมพ์, ตรวจสอบหมึกและ เลือกใช้กระดาษ ที่เหมาะสม

กระดาษติด

เมื่อกระดาษติดเครื่องปริ้น แนะนำให้ปิดเครื่องปริ้นก่อน เปิดตัวเครื่องตามคำแนะนำ ดึงแผ่นกระดาษติดเครื่องปริ้นออก ดึงเบา ๆ ปิดถาดและเปิดการทำงานเครื่องปริ้นเตอร์  ตรวจสอบดูว่าพร้อมใช้งาน หรือไม่ ถ้ายังมีไฟแสดง ไม่พร้อมใช้งาน อาจจะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือส่งเข้าศูนย์ของเครื่องปริ้น อย่าพยายามแกะหรือแก้ไขด้วยตนเอง

กระดาษติด เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น ป้องกันได้ง่าย ๆ

 • เลือกกระดาษ ที่มีคุณภาพสูง สำหรับการพิมพ์ซับลิเมชั่น เพื่อให้ได้สีที่สดใสและคมชัด
 • ใช้ หมึกซับลิเมชั่น ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด
 • ตั้งค่า การพิมพ์ ให้เหมาะสม สำหรับ การพิมพ์ซับลิเมชั่น
 • ใช้เทคนิค การพิมพ์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้สีที่แม่นยำ และความละเอียด
 • ตรวจสอบ ผลงาน ที่พิมพ์ออกมา อย่างละเอียด เพื่อให้ได้สินค้า ที่มีคุณภาพ
 • ทำความสะอาด เครื่องพิมพ์ ซับลิเมชั่น อย่างประจำ เพื่อให้ประสิทธิภาพ การทำงาน สูงสุด
 • ปรับแต่ง เครื่องพิมพ์ ซับลิเมชั่น ให้ทันสมัย และ ทันท่วงที
 • เรียนรู้เทคนิค การซ่อมบำรุง เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ ในระยะยาว
 • ทดสอบ และประเมินผล การพิมพ์ซับลิเมชั่น เพื่อปรับปรุง และ พัฒนาการทำงาน
 • ใช้เทคโนโลยี ล่าสุด ในการพิมพ์ ซับลิเมชั่นเ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเตรียมพร้อมก่อนใช้ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

 • ตรวจสอบ สภาพ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น ให้เรียบร้อย ก่อนใช้งาน
 • เตรียมกระดาษ ที่มี คุณภาพสูง สำหรับ การพิมพ์ซับลิเมชั่น
 • ตรวจสอบ หมึกที่ใช้ในการพิมพ์ ว่ามีคุณภาพ และ เหมาะสม
 • ตั้งค่า การพิมพ์ที่เหมาะสม กับวัสดุ และความต้องการ
 • ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้สะอาดเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพ การพิมพ์
 • ตรวจสอบ ระบบจ่ายกระดาษ และหมึก ให้ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทดสอบ การพิมพ์ซับลิเมชั่น ให้มั่นใจว่า ทุกอย่างพร้อม สำหรับการพิมพ์จริง
 • ทำความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างการพิมพ์
 • ตรวจสอบ ระบบควบคุม ความร้อน ที่มีการตั้งค่า อย่างถูกต้อง
 • จัดเตรียม สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม สำหรับเครื่องพิมพ์ ซับลิเมชั่น เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีที่สุด

 

 

 

 

 

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น รุ่นล่าสุด Epson SureColor SC-F6430

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น F6430

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น รุ่นล่าสุด จาก Epson SureColor SC-F6430 ที่พัฒนา มาจาก รุ่น F6330 เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการพิมพ์ งานของคุณ ให้โดดเด่น ยิ่งกว่าใคร ด้วย นวัตกรรมใหม่ๆ ที่อัพเกรด มาให้ใช้งานง่าย ขึ้นและมีความแม่นยำ ที่สูง มากกว่าเดิม

น้ำหมึกแบบใหม่ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น F6430

บรรจุหมึกแบบใหม่

ด้วยระบบ บรรจุหมึก รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยป้องกัน ปัญหาฝุ่นละออง ที่สามารถ เข้าไปปะปน ในน้ำหมึกได้ 

หน้าจอ LCD แบบใหม่

พร้อมกับ หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว

หัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุด เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น F6430

หัวพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุด

การพัฒนาเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นรุ่น F6430 นี้ มาพร้อมกับ การอัพเกรด หัวพิมพ์ รุ่นล่าสุด Micro TFP ขนาด 1.3 นิ้วช่วย ให้พิมพ์ งานเร็ว ขึ้นถึง 2 เท่า

ปัญหาที่พบบ่อยใน

การเบี้ยวหรือเลื่อนของกระดาษของ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

หากกระดาษ ไม่ได้รับการจัดวาง อย่างถูกต้อง, การพิมพ์ อาจจะเบี้ยว หรือเลื่อน. แน่ใจว่าได้ทำการ ตั้งค่า เครื่องพิมพ์ อย่างถูกต้อง และ วางกระดาษใ ห้แน่น 

การพิมพ์ไม่คมชัด

อาจเกิด จากความละเอียด ของรูปภาพ ที่ต่ำเกินไป หรือ หมึกไม่พอ. ตรวจสอบ ความละเอียด ของรูปภาพ และ ระดับของหมึก ในเครื่องพิมพ์

สีไม่ตรงตามที่ต้องการ

อาจเกิดจากการตั้งค่าสี ที่ไม่ถูกต้อง ในซอฟต์แวร์ ออกแบบ หรือ การแปลงสี ระหว่างโหมดสี CMYK และ RGB. ควรตรวจสอบ การตั้งค่าสี และทดสอบพิมพ์ เพื่อตรวจสอบ

การทำงานของเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น ล่าช้า

อาจเกิดจาก ข้อมูลที่ใหญ่เกินไป , การตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ที่ไม่เหมาะสม, หรือปัญหาทางฮาร์ดแวร์. ลดขนาด ข้อมูล และ ตรวจสอบ การตั้งค่า เครื่องพิมพ์

การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ

อาจเกิดจากหมึก ที่มี สิ่งสกปรก, หัวพิมพ์ที่ไม่สะอาด หรือกระดาษ ที่ไม่เหมาะสม. ทำความสะอาด หัวพิมพ์, ตรวจสอบหมึกและ เลือกใช้กระดาษ ที่เหมาะสม

กระดาษติด

เมื่อกระดาษติดเครื่องปริ้น แนะนำให้ปิดเครื่องปริ้นก่อน เปิดตัวเครื่องตามคำแนะนำ ดึงแผ่นกระดาษติดเครื่องปริ้นออก ดึงเบา ๆ ปิดถาดและเปิดการทำงานเครื่องปริ้นเตอร์  ตรวจสอบดูว่าพร้อมใช้งาน หรือไม่ ถ้ายังมีไฟแสดง ไม่พร้อมใช้งาน อาจจะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือส่งเข้าศูนย์ของเครื่องปริ้น อย่าพยายามแกะหรือแก้ไขด้วยตนเอง

กระดาษติด เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น ป้องกันได้ง่าย ๆ

การเตรียมพร้อมก่อนใช้ เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

ดูข้อมูล EPSON SC-F6430 เพิ่มเติม่ได้ ที่นี่

ดูสินค้าอื่นๆ ที่นี่

รับข้อเสนอสุดพิเศษ
ดอกเบี้ย 0.89%
พร้อมฟรีประกัน 1 ปี

ดูรีวิวเครื่องได้ที่นี้

ทดลองการใช้เครื่องฟรี

เครื่องพิมพ์เสื้อ f6430

มั่นใจใน INKSUB

ทางร้าน INKSUB มีการรับประกัน ทุกเครื่อง ที่ซื้อจากทางเรา อย่างแน่นอน มีบริการหลังการขายให้ตลอด ไม่ว่าลูกค้า จะมีปัญหาในรูปแบบไหน ทางเรา ก็สามารถติดตามสถานะการ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างใช้งานได้ ตอนที่ไปติดตั้งเครื่องให้ จะมีทีมงานช่าง ที่สามารถสอนการใช้งาน และสอนวิธีการดูแลรักษา เครื่องสกรีน Printer Sublimation ที่ถูกต้อง และจะรักษาสภาพของได้นานขึ้น        

สินค้าและบริการ