เครื่องสกรีนเสื้อ DFT + เครื่องรีดร้อน 40x60cm.
เครื่องสกรีนเสื้อ DFT + เครื่องรีดร้อน 40x60cm.

เครื่องสกรีนเสื้อ DFT สร้างเทคโนโลยีบนเสื้อผ้าที่เป็นคุณ คือเทคโนโลยีการสกรีน โดยเฉพาะเสื้อผ้า ที่เน้นไปที่ ความสวยงาม โดยคำอธิบาย ในบทความเล่าเรื่องราว… องค์ประกอบที่ใช้งาน ได้อย่างไรว่า ข้อมูลจะเกิดประโยชน์สูงสุด อะไรบ้าง เพราะทุกเรื่อง ที่คุณอยากรู้ รวบรวมมาให้ มีความสำคัญครบถ้วนแล้ว ความเป็นมาของการสกรีน ก่อนที่จะถึงยุค เครื่องสกรีนเสื้อ DFT การสร้างลวดลาย ด้วยเครื่องสกรีนเสื้อ DFT คือ วิธีการพิมพ์ภาพ ที่ต้องการลงบนแผ่นฟิล์ม ด้วยน้ำหมึกที่ใช้ สำหรับการ ย้อมผ้าโดยเฉพาะ จากนั้นจะนำแผ่นฟิล์ม มารีดด้วย ความร้อน ประมาณ 170-180 องศาเซลเซียส เพื่อให้ภาพ แนบแน่นลงบนเสื้อ หรือเนื้อผ้า ตรงตำแหน่งที่ต้องการ … Continued

Read more