Description

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น Arena A8023​

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

สารบัญ

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น Arena A8023-3200 เป็นเครื่องพิมพ์ ที่ใช้กระบวนการพิมพ์ ที่ความเร็วต่อ 2Pass ด้วยเวลา 210 ตารางเมตร/ชั่วโมง ลงบนกระดาษซับลิเมชั่น ด้วยความสามารถ ของตัวเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดหัวพิมพ์ รุ่น I3200 ถึง 8 หัวพิมพ์ จึงพิมพ์ได้ไว ใช้เวลาในการทำงาน รวดเร็ว ทำให้สะดวก ต่อการทำงาน ในจำนวนมาก ตัว เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น Arena A8023-3200 รุ่นนี้ ยังมี Dryer เป็นตัว ทำความร้อน ทำให้กระดาษแห้งไว หมึกติดได้ดี หมดปัญหา เรื่องการเปลี่ยนกระดาษบ่อย และเกิดการเออเร่อ จากสีที่แห้ง ไม่ทันเพราะ ตัวเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น รุ่นนี้สามารถใส่กะดาษ ม้วนใหญ่ได้ และยังมาพร้อมกับ Take up Roll ตัวเก็บกระดาษ ที่จะทำให้การปริ้น แบบระยะยาว และจำนวน ที่มากมีความสะดวกยิ่งขึ้น

การพัฒนาของเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

เครื่องพิมพ์ ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา. เริ่มต้นจากเครื่องพิมพ์ ที่มีขนาดใหญ่และทำงาน อย่างช้า จนถึงขณะนี้ ที่เรามีเครื่องพิมพ์ ที่มีขนาดเล็ก, ทำงาน อย่างรวดเร็ว, และมีคุณภาพที่สูง

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

รูปแบบ และขนาด มีเครื่องพิมพ์หลายรูปแบบ และหลากหลายขนาด ให้เลือก, ตั้งแต่รุ่นที่มีขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับการใช้งาน ในบ้าน ไปจนถึงรุ่น ที่มีขนาดใหญ่ ที่สามารถใช้งานได้ ในการผลิตขนาดใหญ่

ความโดดเด่นอขงเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

 • ความเร็วในการพิมพ์
 • คุณภาพการพิมพ์
 • ความประยัดของต้นทุน
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน

การพิมพ์ซับลิเมชั่น คือ กระบวนการพิมพ์ที่ใช้ความร้อนเพื่อย้ายสีจากกระดาษ ตามกระบวนการนี้

 • การออกแบบภาพ: ใช้ซอฟต์แวร์ ออกแบบเช่น Adobe Photoshop หรือ Illustrator เพื่อสร้าง และ ปรับแต่งภาพ ที่ต้องการพิมพ์
 • การตรวจสอบภาพ: ตรวจสอบความชัดเจน และ ความละเอียดของภาพ และ จัดเตรียม ให้พร้อมสำหรับการพิมพ์
 • การพิมพ์ลงบนกระดาษซับลิเมชั่น: ใช้เครื่องพิมพ์ พิมพ์ภาพ ลงบนกระดาษซับลิเมชั่น
 • การวางกระดาษซับลิเมชั่นลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์: วางกระดาษที่พิมพ์ แล้วลงบนวัสดุ ที่ต้องการพิมพ์
 • การใช้ความร้อน: ใช้เครื่องปั่นความร้อน เพื่อย้ายสีจากกระดาษซับลิเมชั่น สู่วัสดุที่ต้องการพิมพ์
 • การเปิดเครื่องปั่นความร้อน: หลังจากใช้ความร้อนเพียงพอ, เปิดเครื่องปั่นความร้อนและนำกระดาษซับลิเมชั่นออก
 • การตรวจสอบผลงาน: ตรวจสอบคุณภาพ และ ความถูกต้องของการพิมพ์

ปัญหาที่พบบ่อยในงานพิมพ์ซับลิเมชั่นและวิธีแก้ไข

การเบี้ยวหรือเลื่อนของกระดาษ

หากกระดาษ ไม่ได้รับการจัดวาง อย่างถูกต้อง, การพิมพ์ อาจจะเบี้ยว หรือเลื่อน. แน่ใจว่าได้ทำการ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ อย่างถูกต้อง และ วางกระดาษให้แน่น

การพิมพ์ไม่คมชัด

อาจเกิดจากความละเอียด ของรูปภาพ ที่ต่ำเกินไป หรือหมึกไม่พอ. ตรวจสอบความละเอียด ของรูปภาพ และ ระดับของหมึกในเครื่องพิมพ์

สีไม่ตรงตามที่ต้องการ

อาจเกิดจากการตั้งค่าสี ที่ไม่ถูกต้องในซอฟต์แวร์ ออกแบบ หรือการแปลงสี ระหว่างโหมดสี CMYK และ RGB. ควรตรวจสอบ การตั้งค่าสี และทดสอบพิมพ์ เพื่อตรวจสอบ

การทำงานของเครื่องพิมพ์ล่าช้า

อาจเกิดจากข้อมูล ที่ใหญ่เกินไป, การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ที่ไม่เหมาะสม, หรือปัญหา ทางฮาร์ดแวร์. ลดขนาดข้อมูล และ ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ

อาจเกิดจากหมึก ที่มีสิ่งสกปรก, หัวพิมพ์ ที่ไม่สะอาด หรือ กระดาษที่ไม่เหมาะสม. ทำความสะอาด หัวพิมพ์, ตรวจสอบหมึก และ เลือกใช้กระดาษที่เหมาะสม

การออกแบบภาพที่จะพิมพ์งานซับลิเมชั่น

ตัดสินใจในรูปแบบภาพ

คิดถึงแนวทาง ที่ต้องการออกแบบ โดยอาจจะเป็น แนวทาง ที่มีความเกี่ยว ข้องกับแบรนด์, ผลิตภัณฑ์, หรืองานที่ต้องการ

การSkectchหรือวาดรูปภาพแรก

สร้างแนวทาง เบื้องต้นสำหรับภาพ ที่ต้องการ

ใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพ

ใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Adobe Photoshop หรือ Illustrator ในการทำงาน ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การปรับสี, ขนาด, หรือวางลาย

ทำให้แน่ใจว่าภาพมีความละเอียดที่เหมาะสม

ความละเอียดสูง จะทำให้รูปภาพ ที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพ

ใช้สี CMYK: สำหรับงานพิมพ์

ควรใช้โหมดสี CMYK แทนโหมดสี RGB เพื่อให้ได้สี ที่แม่นยำเมื่อพิมพ์

ตรวจสอบการทำงาน

ทำการตรวจสอบ และปรับปรุงรูปภาพให้ดีที่สุด และทำการบันทึกในรูปแบบ ไฟล์ที่เหมาะสม

ทำการทดสอบพิมพ์

พิมพ์ภาพ ออกมาในกระดาษธรรมดา เพื่อตรวจสอบว่า สีและขนาดตรงตามที่คาดหวังหรือไม่

ปรับแต่งอีกครั้งถ้าจำเป็น

หากพบปัญหา, ควรแก้ไขภาพและทำการทดสอบพิมพ์อีกครั้ง

การเลือกเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ประเมินความต้องการของธุรกิจ

ดูว่าธุรกิจของคุณ ต้องการเครื่องพิมพ์ขนาดไหน รองรับกระดาษขนาดไหน และต้องการพิมพ์งานประเภทใด

พิจารณาศักยภาพทางการผลิต

คิดถึงปริมาณงานพิมพ์ ที่ต้องการในแต่ละวัน และเลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับได้

ดูความเหมาะสมของราคา​

ต้องหาเครื่องพิมพ์ ที่มีราคาอยู่ในงบประมาณ ที่ตั้งไว้

ความคุ้มค่าของการลงทุน

พิจารณา ว่าการลงทุนในเครื่องพิมพ์ นั้นมีคุ้มค่าตามที่คาดหวังหรือไม่

ดูว่ามีการสนับสนุนหรือไม่

เลือกเครื่องพิมพ์ ที่มีบริการหลังการขาย และการสนับสนุนทางเทคนิค ที่เหมาะสม

ความต้องการด้านวัสดุ

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ ที่คุณเลือก สามารถพิมพ์บนวัสดุ ที่คุณต้องการได้หรือไม่

ความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์นั้น สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณมีอยู่ในที่ทำงานหรือไม่

ความสามารถในการปรับปรุง

ดูว่ามีส่วน ที่สามารถอัพเกรด หรือปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น Arena A8023

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น Arena A8023-3200 เป็นเครื่องพิมพ์ ที่ใช้กระบวนการพิมพ์ ที่ความเร็วต่อ 2Pass ด้วยเวลา 210 ตารางเมตร/ชั่วโมง ลงบนกระดาษซับลิเมชั่น ด้วยความสามารถ ของตัวเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดหัวพิมพ์ รุ่น I3200 ถึง 8 หัวพิมพ์ จึงพิมพ์ได้ไว ใช้เวลาในการทำงาน รวดเร็ว ทำให้สะดวก ต่อการทำงาน ในจำนวนมาก ตัว เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น Arena A8023-3200 รุ่นนี้ ยังมี Dryer เป็นตัว ทำความร้อน ทำให้กระดาษแห้งไว หมึกติดได้ดี หมดปัญหา เรื่องการเปลี่ยนกระดาษบ่อย และเกิดการเออเร่อ จากสีที่แห้ง ไม่ทันเพราะ ตัวเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น รุ่นนี้สามารถใส่กะดาษ ม้วนใหญ่ได้ และยังมาพร้อมกับ Take up Roll ตัวเก็บกระดาษ ที่จะทำให้การปริ้น แบบระยะยาว และจำนวน ที่มากมีความสะดวกยิ่งขึ้น

การพัฒนาของเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

เครื่องพิมพ์ ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา. เริ่มต้นจากเครื่องพิมพ์ ที่มีขนาดใหญ่และทำงาน อย่างช้า จนถึงขณะนี้ ที่เรามีเครื่องพิมพ์ ที่มีขนาดเล็ก, ทำงาน อย่างรวดเร็ว, และมีคุณภาพที่สูง

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

รูปแบบ และขนาด มีเครื่องพิมพ์หลายรูปแบบ และหลากหลายขนาด ให้เลือก, ตั้งแต่รุ่นที่มีขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับการใช้งาน ในบ้าน ไปจนถึงรุ่น ที่มีขนาดใหญ่ ที่สามารถใช้งานได้ ในการผลิตขนาดใหญ่

ความโดดเด่นอขงเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น

การพิมพ์ซับลิเมชั่น คือ กระบวนการพิมพ์ที่ใช้ความร้อนเพื่อย้ายสีจากกระดาษ ตามกระบวนการนี้

ปัญหาที่พบบ่อยในงานพิมพ์ซับลิเมชั่นและวิธีแก้ไข

การเบี้ยวหรือเลื่อนของกระดาษ

หากกระดาษ ไม่ได้รับการจัดวาง อย่างถูกต้อง, การพิมพ์ อาจจะเบี้ยว หรือเลื่อน. แน่ใจว่าได้ทำการ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ อย่างถูกต้อง และ วางกระดาษให้แน่น

การพิมพ์ไม่คมชัด

อาจเกิดจากความละเอียด ของรูปภาพ ที่ต่ำเกินไป หรือหมึกไม่พอ. ตรวจสอบความละเอียด ของรูปภาพ และ ระดับของหมึกในเครื่องพิมพ์

สีไม่ตรงตามที่ต้องการ

อาจเกิดจากการตั้งค่าสี ที่ไม่ถูกต้องในซอฟต์แวร์ ออกแบบ หรือการแปลงสี ระหว่างโหมดสี CMYK และ RGB. ควรตรวจสอบ การตั้งค่าสี และทดสอบพิมพ์ เพื่อตรวจสอบ

การทำงานของเครื่องพิมพ์ล่าช้า

อาจเกิดจากข้อมูล ที่ใหญ่เกินไป, การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ที่ไม่เหมาะสม, หรือปัญหา ทางฮาร์ดแวร์. ลดขนาดข้อมูล และ ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ

อาจเกิดจากหมึก ที่มีสิ่งสกปรก, หัวพิมพ์ ที่ไม่สะอาด หรือ กระดาษที่ไม่เหมาะสม. ทำความสะอาด หัวพิมพ์, ตรวจสอบหมึก และ เลือกใช้กระดาษที่เหมาะสม

การออกแบบภาพที่จะพิมพ์งานซับลิเมชั่น

ตัดสินใจในรูปแบบภาพ

คิดถึงแนวทาง ที่ต้องการออกแบบ โดยอาจจะเป็น แนวทาง ที่มีความเกี่ยว ข้องกับแบรนด์, ผลิตภัณฑ์, หรืองานที่ต้องการ

การSkectchหรือวาดรูปภาพแรก

สร้างแนวทาง เบื้องต้นสำหรับภาพ ที่ต้องการ

ใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพ

ใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Adobe Photoshop หรือ Illustrator ในการทำงาน ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การปรับสี, ขนาด, หรือวางลาย

ทำให้แน่ใจว่าภาพมีความละเอียดที่เหมาะสม

ความละเอียดสูง จะทำให้รูปภาพ ที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพ

ใช้สี CMYK: สำหรับงานพิมพ์

ควรใช้โหมดสี CMYK แทนโหมดสี RGB เพื่อให้ได้สี ที่แม่นยำเมื่อพิมพ์

ตรวจสอบการทำงาน

ทำการตรวจสอบ และปรับปรุงรูปภาพให้ดีที่สุด และทำการบันทึกในรูปแบบ ไฟล์ที่เหมาะสม

ทำการทดสอบพิมพ์

พิมพ์ภาพ ออกมาในกระดาษธรรมดา เพื่อตรวจสอบว่า สีและขนาดตรงตามที่คาดหวังหรือไม่

ปรับแต่งอีกครั้งถ้าจำเป็น

หากพบปัญหา, ควรแก้ไขภาพและทำการทดสอบพิมพ์อีกครั้ง

การเลือกเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ประเมินความต้องการของธุรกิจ

ดูว่าธุรกิจของคุณ ต้องการเครื่องพิมพ์ขนาดไหน รองรับกระดาษขนาดไหน และต้องการพิมพ์งานประเภทใด

พิจารณาศักยภาพทางการผลิต

คิดถึงปริมาณงานพิมพ์ ที่ต้องการในแต่ละวัน และเลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับได้

ดูความเหมาะสมของราคา

ต้องหาเครื่องพิมพ์ ที่มีราคาอยู่ในงบประมาณ ที่ตั้งไว้

ความคุ้มค่าของการลงทุน

พิจารณา ว่าการลงทุนในเครื่องพิมพ์ นั้นมีคุ้มค่าตามที่คาดหวังหรือไม่

ดูว่ามีการสนับสนุนหรือไม่

เลือกเครื่องพิมพ์ ที่มีบริการหลังการขาย และการสนับสนุนทางเทคนิค ที่เหมาะสม

ความต้องการด้านวัสดุ

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ ที่คุณเลือก สามารถพิมพ์บนวัสดุ ที่คุณต้องการได้หรือไม่

ความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์นั้น สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณมีอยู่ในที่ทำงานหรือไม่

ความสามารถในการปรับปรุง

ดูว่ามีส่วน ที่สามารถอัพเกรด หรือปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่

รับข้อเสนอสุดพิเศษ
ดอกเบี้ย 0.89%
พร้อมฟรีประกัน 1 ปี

ดูรีวิวเครื่องได้ที่นี้

ทดลองการใช้เครื่องฟรี

ผ่อนได้สูงสุด 36งวด A0823

มั่นใจใน INKSUB

ทางร้าน INKSUB มีการรับประกัน ทุกเครื่อง ที่ซื้อจากทางเรา อย่างแน่นอน มีบริการหลังการขายให้ตลอด ไม่ว่าลูกค้า จะมีปัญหาในรูปแบบไหน ทางเรา ก็สามารถติดตามสถานะการ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างใช้งานได้ ตอนที่ไปติดตั้งเครื่องให้ จะมีทีมงานช่าง ที่สามารถสอนการใช้งาน และสอนวิธีการดูแลรักษา เครื่องสกรีน Printer Sublimation ที่ถูกต้อง และจะรักษาสภาพของได้นานขึ้น        

สินค้าและบริการ