Description

น้ำหมึกซับลิเมชั่นคืออะไร?

น้ำหมึกซับลิเมชั่น (Sublimation Ink) เป็นน้ำหมึกชนิดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นไอระเหยได้เมื่อได้รับความร้อนสูง น้ำหมึกชนิดนี้นิยมนำมาใช้ในงานพิมพ์ซับลิเมชั่น (Sublimation Printing) ซึ่งคือการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุที่สามารถดูดซับหมึกซับลิเมชั่นได้ เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์ แก้ว เซรามิก หินอ่อน และพลาสติก

คุณสมบัติของน้ำหมึกซับลิเมชั่น

น้ำหมึกซับลิเมชั่นมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสีสันสดใส
 • ทนทานต่อการซีดจาง
 • ไม่หลุดลอก
 • สามารถใช้พิมพ์บนวัสดุได้หลากหลาย
 • ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ประเภทของน้ำหมึกซับลิเมชั่น

น้ำหมึกซับลิเมชั่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • น้ำหมึกแบบ Dye-sublimation เป็นน้ำหมึกที่ประกอบด้วยเม็ดสี (Dye) ซึ่งจะระเหยกลายเป็นไอระเหยเมื่อได้รับความร้อนสูง
 • น้ำหมึกแบบ Pigment-sublimation เป็นน้ำหมึกที่ประกอบด้วยเม็ดสี (Pigment) ซึ่งจะระเหยกลายเป็นไอระเหยเมื่อได้รับความร้อนสูงเช่นกัน แต่จะมีเม็ดสีขนาดเล็กกว่าน้ำหมึกแบบ Dye-sublimation ทำให้สีสันมีความคมชัดและสม่ำเสมอมากกว่า

วิธีเลือกซื้อน้ำหมึกซับลิเมชั่น

ในการเลือกซื้อน้ำหมึกซับลิเมชั่น ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ประเภทของน้ำหมึก ควรเลือกน้ำหมึกที่เหมาะกับประเภทของวัสดุที่ต้องการพิมพ์
 • สีสัน ควรเลือกน้ำหมึกที่มีสีสันสดใสและสม่ำเสมอ
 • ความทนทาน ควรเลือกน้ำหมึกที่ทนทานต่อการซีดจางและหลุดลอก
 • ความปลอดภัย ควรเลือกน้ำหมึกที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

การใช้งานน้ำหมึกซับลิเมชั่น

ในการพิมพ์ซับลิเมชั่นด้วยน้ำหมึกซับลิเมชั่น จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น (Sublimation Printer) ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพิมพ์น้ำหมึกซับลิเมชั่นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องใช้เครื่องรีด (Heat Press) ในการรีดภาพลงบนวัสดุ

ขั้นตอนการพิมพ์ซับลิเมชั่นด้วยน้ำหมึกซับลิเมชั่น มีดังนี้

 1. ออกแบบและพิมพ์ภาพที่ต้องการลงบนกระดาษซับลิเมชั่น (Sublimation Paper)
 2. วางกระดาษซับลิเมชั่นที่มีภาพพิมพ์ลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์
 3. รีดภาพลงบนวัสดุด้วยเครื่องรีด โดยตั้งอุณหภูมิและเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของวัสดุ

การดูแลรักษาน้ำหมึกซับลิเมชั่น

น้ำหมึกซับลิเมชั่นเป็นน้ำหมึกชนิดพิเศษที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ดังนั้นจึงควรเก็บรักษาน้ำหมึกให้ถูกต้อง โดยควรเก็บน้ำหมึกไว้ในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดด และไม่ควรสัมผัสกับน้ำ

ข้อควรระวังในการใช้น้ำหมึกซับลิเมชั่น

ในการพิมพ์ซับลิเมชั่นด้วยน้ำหมึกซับลิเมชั่น ควรระวังสิ่งต่อไปนี้

 • ไม่ควรใช้เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นพิมพ์ภาพบนวัสดุที่ไม่ใช่วัสดุที่สามารถดูดซับหมึกซับลิเมชั่นได้ เพราะจะทำให้ภาพหลุดลอก
 • ควรตั้งอุณหภูมิและเวลาในการรีดให้เหมาะสมกับประเภทของวัสดุ เพื่อให้ภาพพิมพ์ติดแน่นและทนทาน
 • ควรใช้น้ำหมึกซับลิเมชั่นให้หมดภายใน 6 เดือน หลังจากเปิดขวด

สรุป

น้ำหมึกซับลิเมชั่นเป็นน้ำหมึกชนิดพิเศษที่สามารถนำมาใช้ในงานพิมพ์ซับลิเมชั่นได้หลากหลาย มีคุณสมบัติเด่นคือสีสันสดใส ทนทานต่อการซีดจาง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม น้ำหมึกซับลิเมชั่นมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อน้ำหมึกที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งาน