เครื่องพิมพ์ลายรีดร้อนลงบนผ้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 094-845-2323

สามารถ ทำผ้าแบบชิ้น ทำผ้าแบบม้วน ทำงานได้ทั้งวัน